Η στρατηγική

   Πρωταρχικός στόχος μας είναι η διατήρηση της θέσης μας στην αγορά ακινήτων και η σταθερή ενδυνάμωση και ισόρροπη επέκταση μας σε νέους τομείς και αγορές. Θεωρούμε καθήκον μας, μέσα από αυτή την προσπάθεια,  αφενός να συνεισφέρουμε σε ένα περιβάλλον που πολεοδομικά, ενεργειακά και κοινωνικά, θα στηρίζει την οικονομία της αειοφορίας και την ορθολογική διαχείριση των πόρων και αφετέρου,  ως πρωτοπόρος όμιλος, ενός νέου και βιώσιμου μοντέλου της οικονομίας με μέτρο τον άνθρωπο, να αφήνουμε ικανοποιημένους όχι μόνο τους πελάτες αλλά και όλους όσους επηρεάζει η δράση μας.

   Έτσι οραματιζόμαστε μέσα από κερδοφόρα δράση στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την διαχείριση ακινήτων και τις ΑΠΕ, να γίνουμε μία εταιρεία αναφοράς. Το πλέον αξιόπιστο ‘Κατάστημα μιας Στάσης’.

   Για την πραγματοποίηση του στόχου μας επιλέγουμε την αυτόνομη ή συμμετοχική δράση σε δυναμικά επιχειρηματικά σχήματα, πάντα όμως κινούμενοι με άξονα τη φιλοσοφία και τις αρχές μας και αντλώντας δύναμη και γνώση από την πολύτιμη εμπειρία μας. Συνδυάζοντας τη ηρεμία και τη σταθερότητα της παράδοσης με το δυναμισμό και τις προκλήσεις του νέου θέτουμε τις στέρεες βάσεις για την πορεία του ομίλου.
 
   Τα όπλα για τη  δράση μας αυτή , είναι οι αξίες μας:
Υπευθυνότητα – Ηθική – Επαγγελματισμός - Αποτελεσματικότητα.
Και στο ταξίδι αυτό είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε μαζί μας, όλους όσους συμμερίζονται τις ίδιες αρχές.
 
   Τέλος κινούμαστε με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, αναγνωρίζοντας όμως την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με γνώμονα την εξασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου  και την προστασία του φυσικού πλούτου:

• Υιοθετούμε, τη χρησιμοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.
• Ενσωματώνουμε στα κτήρια μας τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.
• Συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης.
• Δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συνεργάτες μας