Παρουσίαση Εταιρίας

HATSIOS Development

   Η εταιρεία ασχολείται σήμερα αποκλειστικά στους τομείς της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων και εγκαταστάσεων ΑΠΕ.  Αξιοποιώντας , τις υπηρεσίες των αδελφών εταιρειών: ANAX Consulting, ANAX Design+Engineeering, ANAX Constructions & ANAX Energy επιλέγει και αξιολογεί  προσεχτικά νέα επενδυτικά σχέδια  και στη συνέχεια προχωρά στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διάθεση ή εκμετάλλευσή τους.  Έχοντας  αποκτήσει ένα αξιόλογο portfollio ακινήτων και ένα σημαντικό αριθμό ικανοποιημένων πελατών αποτελεί μία υπολογίσιμη δύναμη στο χώρο της. 
ANAX Group

   Η Anax Group είναι ένας όμιλος εταιρειών με συνείδηση των δεδομένων της εποχής μας, που δραστηριοποιείται στους τομείς των ακινήτων και της ενέργειας. Έχοντας δημιουργήσει μια πρωτοπόρο εταιρική δομή, με αυτόνομα αλλά πλήρως συνεργαζόμενα και συμπληρωματικά τμήματα, στοχεύει στην ικανοποίηση των πελατών της, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Κάθε έργο, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο,  αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ζήλο και το ίδιο αίσθημα ευθύνης, και αποτελεί για την εταιρεία πρόκληση για συνεχή βελτίωση των στόχων της  και εξασφάλιση της συνεχούς  παρουσίας της σε μία ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.


ANAX Group_Company Profile (1,5 MB)